CCXLVI Otwartych Zawodów Strzeleckich
Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju
w konkurencjach indywidualnych:
karabinowych, pistoletowych i strzelba gładkolufowa
w dniu 26.08.2023 r. w Bietowie k/Lubichowa