CCXLIV OTWARTE NOWOROCZNE ZAWODY STRZELECKIE KKŻR LOK
w konkurencjach indywidualnych:
pistoletowych, karabinowych
i strzelba gładkolufowa
w dni 29 lipca 2023 r. w Bietowie k/Lubichowa