CCXLV OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE KKŻR LOK
w konkurencjach indywidualnych:
pistoletowych, karabinowych,
strzelba gładkolufowa
w dniu 12 sierpnia 2023 r. w Bietowie k/Lubichowa