Zarząd Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Starogardzie Gdańskim w dniu 28 stycznia 2022 r. podjął Uchwałę, w której ustalone zostały wysokości opłat startowych w poszczególnych konkurencjach.

Wysokość opłaty startowej w przypadku użycia broni i amunicji klubowej w poszczególnych konkurencjach wynosi:

  • karabin - 65,00 zł
  • pistolet - 65,00 zł
  • strzelba gładkolufowa - 65,00 zł

Wysokość opłaty startowej w przypadku użycia własnej broni i amunicji w poszczególnych konkurencjach wynosi:

  • karabin - 35,00 zł
  • pistolet - 35,00 zł
  • strzelba gładkolufowa - 35,00 zł

W przypadku startu we wszystkich trzech konkurencjach z własną bronią i amunicją łączna opłata startowa wynosi 100,00 zł